Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

Jednym z najbardziej istotnych działań aktywizujących niepełnosprawnych pracowników poza nauką zawodu i wsparciem doradczym, jest działalność z zakresu rehabilitacji leczniczej. Niepełnosprawni pracownicy w ramach zatrudnienia korzystają z konsultacji neurologicznych, w wyniku których mają zlecane zabiegi rehabilitacyjne, które są wykonywane w miejscu pracy.

W Naszym Zakładzie został stworzony gabinet fizjoterapii wyposażony w nowoczesny i niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Każdy z niepełnosprawnych pracowników/klientów może skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty, który zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zgłaszanymi problemami zdrowotnymi, poprowadzi zabiegi zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Gabinet fizjoterapii wyposażony jest w następujące urządzenia:

– ugul

– laser

– 2 łóżka do masażu

– aparat boa do masażu limfatycznego

– aparat do terapii falą ultradźwiękową,

– lampę sollux,

– aparat do terapii polem magnetycznym

Systematycznie prowadzona rehabilitacja lecznicza pozwala osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na powrót do optymalnego zdrowia, co z kolei pozwala rozwijać aktywność zawodową tych osób. Warto w tym miejscu wspomnieć, że oprócz działań rehabilitacyjnych na miejscu, Zakład finansuje również tego typu przedsięwzięcia w środowisku, tj. bilety na basen, karnety na siłownie. Korzystanie z tego typu usług poza Zakładem, pozwala nie tylko na kontunuowanie działań rehabilitacyjnych, ale również pozytywnie wpływa na umiejętności społeczne, które podczas wyjść do miejskich obiektów sportowych są niezbędne.

Reasumując, rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem zmierzającym do maksymalnego usprawniania osób dotkniętych niepełnosprawnością. Usprawnienie to odbywa się na drodze wielu profesjonalnych działań o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym, społecznym i zawodowym przy istotnym współudziale samych osób niepełnosprawnych. Ostatecznym celem rehabilitacji jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej, przejście z pozycji biorcy na pozycję dawcy, osoby produktywnej i tworzącej społeczne wartości, a więc pełna integracja ze społeczeństwem, znajdująca wyraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Zdjęcie przedstawia urządzenie do rehabilitacji
Zdjęcie przedstawia urządzenie do rehabilitacji

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.