Rehabilitacja zawodowa

Promowanie zatrudnienia chronionego osób niepełnosprawnych nabrało tempa i jest wyraźnym sygnałem dla lokalnej społeczności, że niepełnosprawni w życiu, mogą być pełnosprawni w pracy, realizując m.in. zadania z zakresu hotelarstwa, gastronomii, czy ogrodnictwa. Efektem budowania pozytywnego wizerunku niepełnosprawnego pracownika jest coraz większe zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zakład. Usługi społeczne z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej świadczone w ramach ZAZ SOWA w Lipniaku, samoistnie promują tego rodzaju zatrudnienie.

Do kluczowych zadań statutowo realizowanych przez Zakład, należy:

 1. organizacja miejsc pracy dostosowanych do potrzeb, możliwości i zainteresowań ON w ramach prowadzonego procesu produkcyjno-usługowego (stanowiska pracy dostosowane do potrzeb ON – niezbędne urządzenia, odzież ochronna itp.)
 2. przyuczanie do wykonywania zawodu tj. prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz niepełnosprawnych pracowników,
 3. realizacja indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej opracowanych przez Zespół Programowy
 4. umożliwienie korzystania z usług rehabilitacyjnych i specjalistycznych,
 5. kształtowanie właściwych zachowań społecznych i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w miejscu pracy i otaczającym środowisku,
 6. organizowanie procesu produkcyjnego dostosowanego do potrzeb ON,
 7. współpraca ze środowiskiem rodzinnym (stymulowanie nawiązywania, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów rodzinnych, społecznych),
 8. pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i załatwianiu spraw osobistych.

Powyższe zadania Zakład realizuje poprzez świadczenie usług gastronomicznych, cateringowych, noclegowych, pralniczno-magielniczych oraz porządkowych w ramach Sekcji Lipniak oraz Sekcji ,”Kordegarda” w Dowspudzie.

Pracownicy z niepełnosprawnością przy pomocy instruktorów wykonują obowiązki służbowe na następujących stanowiskach:

 • pomoc pokojowa – praca przy czynnościach porządkowych w pokojach hostelowych oraz częściach wspólnych budynków, wykonywanie usług porządkowych w ramach zewnętrznych zleceń
 • pomoc recepcjonisty – praca przy rejestrowaniu gości hostelowych, przyjmowanie zamówień telefonicznych, obsługa klientów noclegowych
 • pomoc kuchenna – praca podczas przygotowywania i wydawania posiłków, planowanie i układanie jadłospisów, dekoracja potraw
 • pomoc robotnik – praca przy czynnościach porządkowych na zewnątrz (koszenie, odśnieżanie etc.), czynności remontowe w obiektach, obsługa pieców kotłowych
 • pomoc maglarz-pracz – praca przy wykonywaniu czynności pralniczo-magielniczych na potrzeby działalności hostelowej obiektów
 • pomoc dozorcy – praca przy obsłudze monitoringów obiektów, piecza nad budynkami i mieniem znajdujących się na terenie Zakładu.

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.