Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie usług społecznych – szansą na sukces” – realizacja

Powiat Suwalski wraz z Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku pozyskał środki z Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcie pn. ,,Wsparcie usług społecznych – szansą na sukces”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu ,,Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Kwota dofinansowania wyniosła 170 tys. zł.

W ostatni poniedziałek czerwca odbyło się spotkanie promujące dwa działania z powyższego. Jednym z elementów przedsięwzięcia była prezentacja zakupionej mobilnej grillo-wędzarni oraz zakup komory hiperbarycznej. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne w zakresie wędzenia. Trzy zatrudnione w kuchni osoby z niepełnosprawnością uzyskały certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia.

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na wszelkie pytania.